Gå til sideindhold
10.Aabenraa / Om 10. Aabenraa / Hvem er vi? / Skolens værdier

Skolens værdier

Mission for 10. Aabenraa:

Det 10. skoleår henvender sig til elever, der efter afsluttet grundskole har behov for yderligere kompetencer og afklaring forud for en ungdomsuddannelse. De unge kan have brug for kvalificering og styrkelse af de faglige, personlige og sociale kompetencer for at blive parate til valg af ungdomsuddannelse og fuldførelse af uddannelse.


Vision for 10. Aabenraa:

På 10. Aabenraa er der lærings-, dannelses- og deltagelsesmuligheder for alle elevgrupper. For at favne elevgruppens behov og kompetencer tilrettelægges undervisningen på hold. Holddannelsen kan variere i forhold til fag, emner, elevernes læringsstile og faglige forudsætninger. I holddannelsen arbejdes der med elevernes interesser og deres medindflydelse på skoledagen, og deres faglige forudsætninger udfordres. Herudover understøttes i at etablere nye relationer for styrkelse af fællesskabet.

Rammerne for undervisningen i 10. Aabenraa skal bidrage til et trygt og forudsigeligt undervisningsmiljø, for herigennem at minimere fraværet og sikre den unge et kontinuerligt skoleår.


Ungemiljø

Elevernes bedste skoleår

 

Den unge får på 10. Aabenraa mulighed for at opleve et ungemiljø, hvori alle unge trives. Hvor den enkelte danner nye venskaber og får et styrket netværk, som bidrager til den gode overgang til ungdomsuddannelsen.

Et skoleår i 10. Aabenraa skal af den unge opleves som et år, der har gjort en forskel i forhold til læring og motivation. Styrkelsen af kompetencer, netværk, kendskab til ungdomsuddannelserne og individuel vejledning skal bidrage til, at den unge bliver afklaret i forhold til valg og gennemførelse af uddannelse.

 

Dialog og samarbejde

Samarbejde og dialog giver et succesfuldt skoleår

 

Den unge bliver mødt af en lærergruppe, som involverer den unge omkring mål, undervisning og trivsel. Der stilles krav og forventninger til den enkelte unge i forhold til at opnå de aftalte mål.

Den unge mødes med et ungesyn, der ser den enkeltes potentialer, anerkender og bidrager til en styrkelse af selvstændighed og selvværd hos den unge.

Lærerteamet er i tæt samarbejde omkring planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen med den enkelte ung. Ligeledes er der igennem hele skoleåret et samarbejde med UU-vejledningen i forhold til den unges ønsker om uddannelse efter 10. klasse.

Alle elever inviteres til en velkomstsamtale for at etablere et godt og gensidigt samarbejde mellem skolen og hjemmet. Til samtalen stiller den unge mål op for sit 10. skoleår.

 

Fællesskabet

Et spændende skoleår, der skaber glæde og udvikler nysgerrighed hos den enkelte elev.

Fællesskabet styrkes især i forbindelse med arrangementer, skolerejser, ture ud af huset og linjedage -  men også igennem ugentlig fællessamling. Fælles oplevelser styrker den enkeltes selvværd og personlige udvikling.

10. Aabenraa udgør sammen med Ung Aabenraa et fællesskab, hvor eleverne har mulighed for at være sammen med andre unge om fælles interesser.

10. Aabenraa har et stærkt samarbejde med områdets ungdomsuddannelser og erhvervsliv. Vi er en del af Campus Aabenraa, som afholder forskellige aktiviteter og arrangementer for de unge på tværs af ungdomsuddannelserne, her har eleverne på 10. Aabenraa en oplagt mulighed for at skabe netværk på tværs af uddannelser.

 Senest opdateret 08.09.2023 10:19 af MALUN
Apricore logo