Gå til sideindhold
 

STU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om STU

Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse er en 3-årig uddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov.

 

Den unge skal visiteres til STU. Hvis den unge er i målgruppen, har vedkommende et retskrav på at få en STU.

 

Målgruppen er unge der er færdige med folkeskolen

 • der er under 25 år
 • der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse

 

Formålet med STU er at den unge

 • udvikler personlige, sociale og faglige kompetencer
 • bliver så selvstændig som muligt
 • forberedes til så aktiv en deltagelse i voksenlivet som muligt
 • eventuelt bliver klar til videre uddannelse og beskæftigelse

 

Indholdet i uddannelsen er individuelt tilrettelagt i elevens forløbsplan. Den tager hensyn til elevens kvalifikationer, modenhed og interesser. Indholdet af uddannelsen kan være

 • personlig udvikling
 • social udvikling
 • samfundsfag
 • udvikling af selvstændig livsførelse fx bo-træning, kendskab til økonomi og offentlige tilbud
 • fritid og interesser
 • viden om arbejdsmarkedet
 • praktik i fx virksomheder eller beskyttet beskæftigelse
 • andre fag

 

Timetallet på uddannelsen er mindst 840 pr. år.

 

Vi samarbejder med ca. 13 forskellige Uddannelsessteder både i og uden for Aabenraa Kommune. Vi vælger uddannelsessted i forhold til, hvor eleven passer bedst, fx diagnoser, og hvilke interesser eleven har, fx IT, værksted. 

 

Nogle elever får bevilliget både et STU-tilbud og et bo-tilbud på samme sted.Senest opdateret 14.09.2023 09:35 af HSS
Apricore logo