Aabenraa Ungdomsskole - 7376 7800
Nygade 23B, 6200 Aabenraa
Print
Sitemap
                 
STU
 
Gro
Om STU
Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse er en 3-årig uddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov.
 
Den unge skal visiteres til STU. Hvis den unge er i målgruppen, har vedkommende et retskrav på at få en STU.
 
Målgruppen er unge der er færdige med folkeskolen
 • der er under 25 år
 • der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse (herunder også EGU og KUU)
 
Formålet med STU er at den unge
 • udvikler personlige, sociale og faglige kompetencer
 • bliver så selvstændig som muligt
 • forberedes til så aktiv en deltagelse i voksenlivet som muligt
 • eventuelt bliver klar til videre uddannelse og beskæftigelse
 
Indholdet i uddannelsen er individuelt tilrettelagt i elevens uddannelsesplan. Den tager hensyn til elevens kvalifikationer, modenhed og interesser. Indholdet af uddannelsen kan være
 • personlig udvikling
 • social udvikling
 • samfundsfag
 • udvikling af selvstændig livsførelse fx bo-træning, kendskab til økonomi og offentlige tilbud
 • fritid og interesser
 • viden om arbejdsmarkedet
 • praktik i fx virksomheder eller beskyttet beskæftigelse
 • andre fag
 
Timetallet på uddannelsen er mindst 840 pr. år.
 
Vi samarbejder med ca. 20 forskellige Uddannelsessteder både i og uden for Aabenraa Kommune. Vi vælger uddannelsessted i forhold til, hvor eleven passer bedst, fx diagnoser, og hvilke interesser eleven har, fx landbrug, IT. 
 
Nogle elever får bevilliget både et STU-tilbud og et bo-tilbud på samme sted.
 
Lovgrundlag for STU


Senest opdateret 03.03.2017 11:17 af HSS