Aabenraa Ungdomsskole - 7376 7800 / 10. Aabenraa – 7376 8775
Dr. Margrethes Vej 13, 6200 Aabenraa
Print
Sitemap
                 

Dagundervisning

Her finder du beskrivelsen af vores forskellige tilbud i dagunderundervisningen i menuen til venstre.
 

Genåbning af heltidsundervisning/dagundervisning

 

Kære elever og forældre i Ungdomsskolens heltidsundervisning/dagundervisning

 

Som det fremgår af Undervisningsministeriets hjemmeside, vil den påbegyndte åbning af det danske samfund også medføre en delvis åbning i Ung Aabenraa/Ungdomsskolen.

”Følgende grupper er omfattet af genåbningen og skal modtage nødundervisning på skolerne: Alle elever fra 0.-5. klasse i både folkeskoler og fri- og privatskoler, Alle elever i specialtilbud, specialklasser, interne skoler, ungdomsskolens heltidsundervisning, mv. på alle klassetrin (dvs. fra 0.-10. klasse), SFO, fritidshjem og klub (for elever til og med 5. klasse)”

 

Det betyder, at A-klassen i Tinglev og i Aabenraa, Akutklassen og Slusen fra onsdag den 15. april igen er åben for elever.

 

Nødundervisningen vil blive gennemført under særlige rammer, hvor vi vil følge vejledninger fra Sundhedsstyrelsen. Sikkerheden for elever og medarbejdere vil være central for afviklingen af undervisningen.

FP9(folkeskolens prøver) er aflyst, i stedet ophøjes de afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakter.

 

Undervisningen vil blive afviklet i to hold som suppleres med hjemmeopgaver.

 

Hold 1: kl.  8.30-11.00

Pause: Ekstra rengøring med bl.a. afspritning af håndtag og bordplader.

Hold 2: kl. 11.30-14.00

 

Eleverne vil på deres hold kun møde 2-3 undervisere, og vi vil skulle tilrettelægge mest mulig undervisning i det fri.

Der vil ikke blive lavet mad eller fælles spisning med eleverne i perioden.

I nødundervisningen vil vi undervise i dansk, matematik, engelsk, orientering og idræt (bevægelse f.eks. ”walk and talk”).

Værkstedsundervisningen vil ikke være omfattet af nødundervisningen.

Det er vigtigt at præcisere, at hvis der opleves det mindste tegn på sygdom, skal man blive hjemme.

Sydtrafik har normaliseret kørslen pr. 15. april og vil medtage elever svarende til 50% af bussens kapacitet.

 

I vil blive kontaktet af en af lærerne tirsdag den 14.4. omkring opstarten den 15.4.

 

I ønskes alle nogle gode påskedage.

 


Senest opdateret 16.04.2020 14:06 af HSS