Gå til sideindhold
10.Aabenraa / Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger

Røgfri skoletid

På 10. Aabenraa har vi som alle andre øvrige uddannelsessteder røgfri skoletid. Læs mere om formålet med Røgfri Skoletid på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

 

Det betyder, at det ikke er tilladt for elever at ryge, dampe eller bruge snus/snusligende produkter eller andre tobaksvarer/nikotinholdige produkter i skoletiden (kl. 8.15-13.35), heller ikke uden for skolens område. 

 

Forbuddet gælder også på skolerejse og udflugter .

 

Har du brug for hjælp?

Er du interesseret, er der god mulighed for at få hjælp til at stoppe med at ryge og bruge snus:

  • Tilmeld dig Aabenraa Ungdomsskoles rygstop kursus: Nikotinstop
  • Kræftens Bekæmpelse har udviklet  Xhale målrettet unge. xhale.dk
  • Sundhedsstyrelsen tilbyder hjælp via stoplinien

Læs evt. mere om formålet med Røgfri Skoletid på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

Buskort

I henhold til beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget i Aabenraa Kommune maj 2009 har alle skoleelever ret til gratis buskort til skolen fra deres bopæl.

 

Såfremt elever skal rekvirere nyt buskort eller erstatningskort (erstatningskort koster 50 kr.), vil der være en ekspeditionstid på minimum 5-10 arbejdsdage. I denne periode er det eleverne selv, der skal betale for deres transport til og fra skolen. 

 

Elever bosat i en anden kommune end Aabenraa kommune skal selv sørge for rejsekort i  Aabenraa Kommune, kortet kan købes ved Sydtrafik. 10. Aabenraa sørger for buskort til kørsel i bopælskommunen, dette gælder for alle elever, også selvom eleven er bosiddende i en anden kommune.
Buskortet udleveres 1. skoledag.

 

Er du bosat i Tyskland, skal du selv sørge for transport og buskort.

 

Fravær

Efter hjemmets anmodning kan eleven få fri fra undervisningen i større eller mindre omfang. Hvis anmodningen er længere end to dage, skal et sådant forhold altid forelægges til skolens leder.

 

Alle aktiviteter i forbindelse med erhvervelse af kørekort (køretimer, teoritimer, køreprøve m.v.) betragtes som ulovligt fravær, såfremt de afvikles i undervisningstiden.

 

I forbindelse med evt. bevilligede fridage forventer skolen, at eleven selv orienterer sine faglærere og aftaler forhold vedrørende den mistede undervisning.

 

I tilfælde af sygdom meddeler forældre dette til kontaktlæreren skriftligt i AULA inden kl. 8.15.

 

Ved sygdom i løbet af skoledagen skal eleven kontakte skolens kontor. Skolen orienterer hjemmet, før eleven får lov til at tage hjem.

 

Al udeblivelse fra skolen uden at have givet besked herom vil blive betegnet som ulovligt fravær.

 

Forsikring

Det er vigtigt, at alle elever er dækket af familiens ulykkes- og indbosforsikring. Eleverne er ikke dækket af kommunal forsikring i skoletiden.

 

Ved udflugter og skolerejser er det ligeledes familiens egne forsikringer, der skal dække evt. skade, tyveri mv.

 Senest opdateret 08.09.2023 10:49 af MALUN
Apricore logo