Aabenraa Ungdomsskole - 7376 7800 / 10. Aabenraa – 7376 8775
Dr. Margrethes Vej 13, 6200 Aabenraa
Print
Sitemap
                 

Ny elev 10. Aabenraa

Velkommen på 10. Aabenraa.

Vi glæder os til at se dig som elev på 10. Aabenraa, og ønsker dig et godt skoleår her hos os.
 

Første skoledag

 

Velkomstark

Kære ny elev
Vi vil bede dig udfylde velkomstarket og sende den til 10@aabenraa.dk
 

Din første skoledag

I ovenstående brev: brev første skoledag, kan du få info om hvordan første skoledag vil komme til at foregå.

 

Skema 

Du vil få udleveret en seddel over hvilket team du er på, og hvilke fag du har. Sedlen bruges til at du bedre kan finde rundt i skemaet.

Skemaet finder du her på hjemmesiden.

 

Buskort

Du får udleveret et buskort, som du skal aktivere senest 30 dage efter du har fået det udleveret. Hvis du ikke aktivere det virker kortet ikke, og du kan ikke køre med bus. Dette gælder ikke hvis du er bosat i en anden kommune eller i Tyskland.

Du kan få mere uddybende information om buskort under praktiske oplysninger. Henvend dig til kontoret, hvis du har yderligere spørgsmål.

 

IT

Skolen har trådløst netværk. Dette kan benyttes, når ”IT-aftale” kontrakten er underskrevet og afleveret. Skolen har et mindre antal bærbare computere/IPad, som vil blive udlånt til de elever, som ikke selv har én, de kan tage med.

Se mere info under information.

 

Har du en privat device, må du naturligvis tage den med til undervisningen.

 

Sygdom

Er du syg, skal dine forældre/værge meddele dette til skolen i tidsrummet 7.45 - 8.15.

Tlf.: 7376 8775

 

Såfrem du bliver syg på skolen, skal du orientere din kontaktlærer, faglærer eller skolens kontor.

Ingen elev forlader skolen uden at have givet skolen besked.

  

Fravær

Al udeblivelse fra skolen uden at have givet besked herom vil blive betegnet som ulovligt fravær.

Såfremt du ikke møder til undervisning uden at have en gyldig grund, kontaktes du og/eller dit hjem telefonisk af skolens kontor eller kontaktlærer.

  

Fri

Efter hjemmets anmodning kan du få fri fra undervisningen i større eller mindre omfang. 

Læs mere under praktiske oplysninger.

 

Komme for sent

Du/dine forældre bedes kontakte skolens kontor, hvis du kommer for sent – ellers indberettes det som ulovlig forsømmelse. ”Komme for sent” registreres i vores administrationssystem med et ”F”.

 Senest opdateret 16.09.2020 14:50 af DHLA