Gå til sideindhold
Aabenraa Ungdomsskole - 7376 7800 / 10. Aabenraa – 7376 8775
Dr. Margrethes Vej 13, 6200 Aabenraa
Print
Sitemap
               
dekoration
dekoration
dekoration

Praktiske oplysninger

Hvordan er vi sammen på skolen

Skolen forventer, at du behandler andre, som du selv ønsker at blive behandlet. Naturligvis er der ingen alkohol og euforiserende stoffer i forbindelse med skolen eller dens samlede aktiviteter. Henvisning til skolens retningslinjer: Trivselspolitik, rusmiddelpolitik m.v.

 

Buskort

I henhold til beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget i Aabenraa Kommune maj 2009, har alle skoleelever ret til gratis buskort til skolen fra deres bopæl.

Såfremt elever skal rekvirere nyt buskort eller erstatningskort (erstatningskort koster 50 kr.) vil der være en ekspeditionstid på minimum 5-10 arbejdsdage. I denne periode er det eleverne selv, der skal betale for deres transport til og fra skolen. 

 

Elever bosat i en anden kommune end Aabenraa kommune, skal selv betale transport i Aabenraa Kommune. De fleste kommune har gratis buskort i deres egen kommune - dette kort sørger 10. Aabenraa for at i får ved skolestart.

 

Er du bosat i Tyskland skal du selv sørge for transport.

 

Fri

Efter hjemmets anmodning kan du få fri fra undervisningen i større eller mindre omfang. Et sådant forhold skal altid forelægges skriftligt til din kontaktlærer/skolens kontor.

  

Vi anmoder om, at tandlæge- og lægebesøg i videst mulige omfang afvikles uden for skoletiden.

 

Alle aktiviteter i forbindelse med erhvervelse af kørekort (køretimer, teoritimer, køreprøve m.v.) betragtes som ulovligt fravær, såfremt de afvikles i den udmeldte undervisningstid. Dette gælder også for frisørbesøg.

 

I forbindelse med evt. bevilligede fridage forventer skolen, at du selv orienterer dine faglærere og aftaler forhold vedrørende den mistede undervisning.

 

Forsikring

Sker der ulykker på skolen, dækker kommunens forsikring. Det kan anbefales, at man tegner en privat ulykkesforsikring. Der gøres opmærksom på, at kommunens forsikring ikke dækker ansvars-skader.

Det vil sige, hvis du kommer til at ødelægge ting i forbindelse med skolegang, er det dit hjems forsikring, der skal dække skaden.

Sker der skader på eller tyveri af dine egendele på skolen, er det din egen forsikring, der dækker tabet.

 

Mobiltelefon regler

Mobiltelefoner skal være lydløse i forbindelse med undervisnings- og aktivitetsopgaver på 10. Aabenraa med mindre andet er aftalt. Den enkelte faglærer aftaler de nærmere retningslinjer på hvert hold/team. Det er den enkelte lærer, der sætter rammen for anvendelse af mobil i forbindelse med undervisningen. Disse rammer skal følges. Vi orienterer om, at mobiltelefonen kan inddrages, såfremt lærerens henvisning ikke følges. 

 

Mad og drikkevarer 

Mad og drikkevarer nydes kun i pauserne. Der kan i sjældne tilfælde aftales andet. Eleverne må kun nyde vand i timerne. Skolen har kantine, hvor man købe sund mad. Energidrikke er forbudt i forbindelse med skolens undervisning og aktiviteter. Senest opdateret 16.09.2020 14:56 af DHLA