Gå til sideindhold
Aabenraa Ungdomsskole - 7376 7800 / 10. Aabenraa – 7376 8775
Dr. Margrethes Vej 13, 6200 Aabenraa
Print
Sitemap
                 
dekoration
dekoration
dekoration

Praktiske oplysninger

Røgfri skoletid

For at skabe en skolekultur uden tobak eller lignende produkter har vi fra skoleåret 2021/22 Røgfri Skoletid.

 

Det betyder, at det ikke er tilladt for elever at ryge, dampe eller indtage snus eller andre tobaksvarer i skoletiden (kl. 8.15-13.35), heller ikke uden for skolens område. 

 

Forbuddet gælder også på skolerejse og udflugter .

 

Har du brug for hjælp?

Er du interesseret, er der god mulighed for at få hjælp til at stoppe med at ryge og bruge snus:

 

Læs evt. mere om formålet med Røgfri Skoletid på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

Buskort

I henhold til beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget i Aabenraa Kommune maj 2009, har alle skoleelever ret til gratis buskort til skolen fra deres bopæl.

 

Såfremt elever skal rekvirere nyt buskort eller erstatningskort (erstatningskort koster 50 kr.) vil der være en ekspeditionstid på minimum 5-10 arbejdsdage. I denne periode er det eleverne selv, der skal betale for deres transport til og fra skolen. 

 

Elever bosat i en anden kommune end Aabenraa kommune, skal selv sørge for rejsekort i  Aabenraa Kommune, kortet kan købes ved Sydtrafik. 10. Aabenraa sørger for buskort til kørsel i bopælskommunen, dette gælder for alle elever også selvom, eleven er bosiddende i en anden kommune.
Buskortet udleveres 1. skoledag.

 

Er du bosat i Tyskland, skal du selv sørge for transport og buskort.

 

Fravær

Efter hjemmets anmodning kan eleven få fri fra undervisningen i større eller mindre omfang. Hvis anmodningen er mere end 2 dage, skal et sådant forhold altid forelægges til skolens leder.

 

Alle aktiviteter i forbindelse med erhvervelse af kørekort (køretimer, teoritimer, køreprøve m.v.) betragtes som ulovligt fravær, såfremt de afvikles i undervisningstiden.

 

I forbindelse med evt. bevilligede fridage forventer skolen, at eleven selv orienterer sine faglærere og aftaler forhold vedrørende den mistede undervisning.

 

I tilfælde af sygdom meddeler forældre dette til kontaktlæreren skriftligt i AULA inden kl. 8.15.

 

Ved sygdom i løbet af skoledagen – skal eleven kontakte skolens kontor. Skolen orienterer hjemmet, før eleven får lov til at tage hjem.

 

Al udeblivelse fra skolen uden at have givet besked herom vil blive betegnet som ulovligt fravær.

 

Forsikring

Det er vigtigt, at alle elever er dækket af familiens ulykkes- og indbosforsikring. Da eleverne ikke er dækket af kommunal forsikring i skoletiden.

 

Ved udflugter og skolerejser er det ligeledes familiens egne forsikringer, der skal dække evt. skade, tyveri mv.

 Senest opdateret 30.08.2021 10:20 af LVC