Aabenraa Ungdomsskole - 7376 7800
Dr. Margrethes Vej 13, 6200 Aabenraa
Print
Sitemap
                 
Hvad er EGU?
EGU er en 2-årig uddannelse med stor vægt på praktik.
EGU er for unge under 30 år.
 
EGU-striber

Uddannelsen er bygget op omkring arbejde. Hovedparten af uddannelsen foregår på en eller flere arbejdspladser, og kun en lille del i skole. Derfor er EGU også for unge, der foretrækker arbejde frem for skole.

Hver EGU-elev får sin egen personlige uddannelse. Det er EGU-vejlederen, der sammen med EGU-eleven sørger for, at uddannelsen passer til elevens ønsker, behov og kompetencer. Uddannelsens grundlag er en 2-årig fleksibel plan med mest tid i praktik og mindre i skole.

Skoletiden varer mindst 20 og højst 40 uger.

Man kan både komme i praktik og i skole flere forskellige steder under uddannelsen.

EGU er en rigtig uddannelse. Når man har gennemført både skole og praktik tilfredsstillende, får man et uddannelsesbevis.

EGU-elever får løn under uddannelsen.

Læs mere om egu

Uddannelsesguiden (ug.dk)

Her er uddannelsen kort beskrevet og her findes statistiske oplysninger om nyuddannedes beskæftigelse

https://www.ug.dk/uddannelser/andreungdomsuddannelser/erhvervsgrunduddannelse-egu

Undervisningsministeriets hjemmeside (uvm.dk)

Her findes erhvervsuddannelsen kort beskrevet, og her findes link til regler og vejledninger (herunder også denne vejledning).

https://uvm.dk/erhvervsgrunduddannelse

 

 

 
 
EGU-striber


Senest opdateret 23.05.2018 10:28 af LFS