Aabenraa Ungdomsskole - 7376 7800
Nygade 23B, 6200 Aabenraa
Print
Sitemap
                 
Hvad er EGU?
EGU er en 2-årig uddannelse med stor vægt på praktik.
EGU er for unge under 30 år.
 
EGU-striber
Uddannelsen er bygget op omkring arbejde. Hovedparten af uddannelsen foregår på en eller flere arbejdspladser, og kun en lille del i skole. Derfor er EGU også for unge, der foretrækker arbejde frem for skole.
Hver EGU-elev får sin egen personlige uddannelse. Det er EGU-vejlederen, der sammen med EGU-eleven sørger for, at uddannelsen passer til elevens ønsker, behov og kompetencer. Uddannelsens grundlag er en 2-årig fleksibel plan med mest tid i praktik og mindre i skole.
Skoletiden varer mindst 20 og højst 40 uger.
Man kan både komme i praktik og i skole flere forskellige steder under uddannelsen.
EGU er en rigtig uddannelse. Når man har gennemført både skole og praktik tilfredsstillende, får man et uddannelsesbevis.
EGU-elever får løn under uddannelsen.
 
 
EGU-striber


Senest opdateret 06.03.2018 09:16 af LFS