Aabenraa Ungdomsskole - 7376 7800
Nygade 23B, 6200 Aabenraa
Print
Sitemap
                 
Hvad er EGU?
EGU er en 2-årig uddannelse med stor vægt på praktik.
EGU er for unge under 30 år.
 
EGU-striber
Uddannelsen er bygget op omkring arbejde. Hovedparten af uddannelsen foregår på en eller flere arbejdspladser, og kun en lille del i skole. Derfor er EGU også for unge, der foretrækker arbejde frem for skole.
Hver EGU-elev får sin egen personlige uddannelse. Det er EGU-vejlederen, der sammen med EGU-eleven sørger for, at uddannelsen passer til elevens ønsker, behov og kompetencer. Uddannelsens grundlag er en 2-årig fleksibel plan med mest tid i praktik og mindre i skole.
Skoletiden varer mindst 20 og højst 40 uger.
Man kan både komme i praktik og i skole flere forskellige steder under uddannelsen.
EGU er en rigtig uddannelse. Når man har gennemført både skole og praktik tilfredsstillende, får man et uddannelsesbevis.
EGU-elever får løn under uddannelsen.
Læs mere om egu
Uddannelsesguiden (ug.dk)
Her er uddannelsen kort beskrevet og her findes statistiske oplysninger om nyuddannedes beskæftigelse
Undervisningsministeriets hjemmeside (uvm.dk)
Her findes erhvervsuddannelsen kort beskrevet, og her findes link til regler og vejledninger (herunder også denne vejledning).
 
 
 
 
EGU-striber


Senest opdateret 23.05.2018 10:28 af LFS