Aabenraa Ungdomsskole - 7376 7800
Nygade 23B, 6200 Aabenraa
Print
Sitemap
                 
Ansøgning
 
Ansøgningsskema til EGU
  • * felter skal udfyldes
  • Værgefelterne skal udfyldes, hvis du er under 18
  • Efter du har sendt ansøgningen, bliver du kontaktet af en EGU-vejleder.
  • Udskriv skemaet ved at stå udenfor kasserne og højreklik-udskriv.
  • Evt. bilag sendes til: gms@aabenraa.dk 
  • Udfyld mailfeltet og få en kvittering.
 
CPR uden bindestreg* :
Navn* :
Adr.* :
Mobil :
Mail :
Her kan du skrive, hvis du har hemmelig adresse eller telefonnr. :
Forældre/værge1 :
CPR værge1 :
Adr. værge1 :
Tlf/mail værge1 :
Forældre/værge2 :
CPR værge2 :
Adr. værge2 :
Tlf/mail værge2 :
Her kan forældre/værge skrive, hvis der er hemmelig adresse eller telefonnr. :
Sagsbehandler, telf. nr. :
Øvrige resourcepersoner :
UU-vejleder :
Hvorfor vælger du EGU?* :
Tidligere skolegang* :
9./10. kl. med afgangsprøve
9./10. kl. uden afgangsprøve
Produktionsskole
Gennemført grundforløb
Andet (uddyb i supp. opl.)
Nuværende og tidligere beskæftigelse og herunder praktik. :
Her skriver du hvilke kurser du har gennemført (kørekort, truck, beviser o.l. :
Hvad er du god til? Socialt, personligt og fagligt.* :
Hvilket fagområde ønsker du?* :
Hvilke fritidsinteresser har du? :
UU-vejleders vurdering :
Eventuelt et praktiksteds vurdering (kan sendes særskilt) :
Mødestabilitetsvurdering* :
En kort udtalelse fra arbejdsgiver eller praktiksted :
Kender du et firma, hvor du evt. kan komme i EGU-praktik?* :
Ja
Nej
Må EGU indhente oplysninger hos relevante parter?* :
Ja
Nej
Supplerende kommentarer :
 


Senest opdateret 09.02.2017 11:32 af LFS