Aabenraa Ungdomsskole - 7376 7800
Dr. Margrethes Vej 13, 6200 Aabenraa
Print
Sitemap
                 
Ansøgning og visitation
 
Ansøgningsskema til EGU
  • * felter skal udfyldes
  • Værgefelterne skal udfyldes, hvis du er under 18
  • Efter du har sendt ansøgningen, bliver du kontaktet af en EGU-vejleder.
  • Udskriv skemaet ved at stå udenfor kasserne og højreklik-udskriv.
  • Evt. bilag sendes til: gms@aabenraa.dk 
  • Udfyld mailfeltet og få en kvittering.
  • Visitation afholdes den sidste onsdag i måneden.
 
CPR uden bindestreg*
Navn*
Adr.*
Mobil
Mail
Her kan du skrive, hvis du har hemmelig adresse eller telefonnr.
Forældre/værge1
CPR værge1
Adr. værge1
Tlf/mail værge1
Forældre/værge2
CPR værge2
Adr. værge2
Tlf/mail værge2
Her kan forældre/værge skrive, hvis der er hemmelig adresse eller telefonnr.
Sagsbehandler, telf. nr.
Øvrige resourcepersoner
UU-vejleder
Hvorfor vælger du EGU?*
Tidligere skolegang*

Nuværende og tidligere beskæftigelse og herunder praktik.
Her skriver du hvilke kurser du har gennemført (kørekort, truck, beviser o.l.
Hvad er du god til? Socialt, personligt og fagligt.*
Hvilket fagområde ønsker du?*
Hvilke fritidsinteresser har du?
UU-vejleders vurdering
Eventuelt et praktiksteds vurdering (kan sendes særskilt)
Mødestabilitetsvurdering*
En kort udtalelse fra arbejdsgiver eller praktiksted
Kender du et firma, hvor du evt. kan komme i EGU-praktik?*


Må EGU indhente oplysninger hos relevante parter?*


Supplerende kommentarer
 


Senest opdateret 03.10.2018 12:25 af LFS