Aabenraa Ungdomsskole - 7376 7800
Nygade 23B, 6200 Aabenraa
Print
Sitemap
                 
Info forældre
 
 
Ferieplaner
 
Ulykkesforsikring
 
Ulykkesforsikring for børn og unge i dagtilbud, folkeskole og ungdomsskole
Det er som forældre vigtigt, at sikre, at familiens barn/børn er omfattet af en privattegnet ulykkesforsikring eller lignende. Kommunerne må ikke tegne en kollektiv ulykkesforsikring for børn og unge i de kommunale institutioner.
Det er derfor hjemmets egen ulykkesforsikring, som skal dække ved en eventuel skade eller ulykke og vi opfordrer til at egen ulykkesforsikring omfatter familiens barn/børn.
Den kommunale børnetandpleje
Skader på tænder vil blive behandlet gratis i det kommunale tandplejesystem indtil det fyldte 18. år. Hvis behandlingen først afsluttes derefter, vil den endelige behandling være for barnets/forældrenes egen regning, eventuelt via egen ulykkesforsikring.
Med venlig hilsen
Stig Munk-Hansen
ungdomsskoleinspektør
 
 
Sikkerhedsforskrift Damjolle
 
Anti Mobbepolitik


Senest opdateret 09.10.2017 14:33 af LIHA